Mide Kanseri

Mide kanseri, mukoza epitelinden çıkan ve mide duvarında yayılarak çoğalan tümörlerin oluşturduğu kanser türüdür.

Mide kanseri nedir?

Mide, sindirim sisteminin bir parçası olup, karnın sol üst kısmında diyaframın altında bulunur. Üst ucu yemek borusu ile bağlantılı, alt ucu ise kapıcı adı kullanılan halka şeklinde kapama kanalı ile on iki parmak bağırsağına bağlıdır.

Mide, sindirimin başladığı esas organdır ve depo görevi görür. Proteinler başta olmak üzere sindirim işlemi midede başlar. Mide, HCl etkisi ile gelen mikropları öldürür ve çoğalmasını önler.

Mide kanseri, akciğer kanserinden sonra en sık görülen ve en ölümcül ikinci kanserdir.

Tanı konulan tüm kanserlerin % 10’u mide kanseridir. Mide kanserlerinin % 60’ı az gelişmiş ülkelerde görülür. Erkeklerde, kadınlardan 2 kat fazla ve yaşlılarda görülür.

Mide kanserlerinin % 95’i adeno kanserlerdir. Geriye kalan non-hodgkin lenfoma, leiomyosarkom, karsinoid tümörler, metastazlar ve adenoskuamoz tümörlerdir.

Adenokanserlerin intestinal ve diffüz olmak üzere iki tipi vardır. İntestinal tip midenin son kısmında çok görülür. Diffüz tip submukozal yayılıma yatkın olup erken metastaz yapar. Daha saldırgan seyreder. Gençlerde sıktır.

Mide kanserlerinin tümü mukoza epitelinden çıkar.

Mide kanseri türleri

Mide kanserleri, mide duvarında yayılmasına göre iki farklı şekilde ele alınmaktadır.

1. Erken mide kanseri
2. İlerlemiş mide kanseri.

Erken mide kanseri mukoza ve submukozayı tutar. Her evrede metastaz gelişebilir. Erken tip daha çok mide gövdesinde görülür.

İlerlemiş mide kanseri midenin tüm katlarını tutar.

Mide kanserinde 5 yıllık yaşam süresi erken tanı kadar yapılan cerrahi ve verilen tıbbi hizmetlerin kalitesi ile doğru orantılıdır. 5 yıllık yaşam Japonya’da % 47’dir. Fakat yine de bu durum büyük çoğunlukla erken tanıya bağlıdır.