Beyin Kanseri

Beyin Kanseri

Beyin kanseri, kafatasında gereğinden fazla çoğalıp beyne baskı yapan düzensiz hücrelere verilen isim olup beyin kanseri şeklinde de adlandırılmaktadır.

Beyin tümörü nedir?

Kafatası içerisinde anormal oranlarda büyüyerek beyni baskılayan bu yapılar, kafatasının içinde bulundukları bölgeye ve baskı altında tuttukları beyin alanına göre farklı belirtiler vermektedirler.

Beyin tümörü vakalarında da, kafa içinde yer kaplayan bütün vakalarda olduğu gibi öncelikli olarak kafa içi basıncın artmasına bağlı belirtileri ortaya çıkar. Beyindeki tümörün düzensiz bir şekilde büyümesi, genişleme ve esneme imkânı olmayan kafatasının içinde beyne baskı yapmaya başlar. Beyin üzerinde oluşan bu baskı çeşitli şekillerde belirti verebilir.

Beyin kanseri belirtileri

  • Baş ağrısı
  • Şiddetli kusmalar
  • Kişilik bozuklukları
  • Epilepsi benzeri bayılmalar
  • Vücudun bazı bölgelerinde kısmi felçler
  • Bazı fiziksel yeteneklerimizin kaybı
  • Sara tarzında bayılma nöbetleri
  • Hesap yapma, yazı yazma gibi bazı yeteneklerde bozulma

Yukarıdaki beyin kanseri belirtileri, tıbbi olarak beyin kanseri teşhisini zorlaştıracak şekilde bazen yok olup bazen ortaya çıkabilirler. Bu belirtiler söz konusu olduğunda kafa içi basıncının artma ihtimali de değerlendirilerek tam teşekküllü bir teşhis için beyin görüntülemesi yapmak gerekir. Beyin görüntüleme işlemini yapabilmek için beyin tomografisi ve MRG (Manyetik Rezonans Görüntüleme) çekilir.

Beyin kanserini oluşturan tümörler de klasik olarak iyi huylu ve kötü huylu olmak üzere ikiye ayrılabilir. Bu tümörler, kötü huylu olduğu takdirde metastaz ile başka organlara sıçrayabilir ve çeşitli hastalıklara yol açabilir.

Beyinde oluşan tümör, cerrahi ameliyat ile alınabileceği gibi eğer iyi huyluysa ışın tedavisi ile de alınabilmektedir.

Beyin tümörlerinin sınıflandırılması

Beyin tümörleri, düşük öncelikten yüksek önceliğe olmak üzere derecelerine göre birinci dereceden, dördüncü dereceye kadar olacak şekilde sınıflandırılırlar. Bir tümör için yapılan derecelendirme aynı zamanda kanserli hücrelerin mikroskop altında nasıl göründüğüne de işaret etmektedir. Yüksek dereceli beyin tümörü hücreleri, düşük olanlarına nazaran daha normal dışı görünür ve genellikle de daha hızlı büyüme seyri gösterirler.