Kanser Tedavisi

Kanser tedavisini “Modern tıp kanser tedavileri” ve “Alternatif kanser tedavileri” olarak iki farklı guruba ayırmak mümkündür.

Kanser tedavisi mümkün müdür?

Modern tıp, alternatif kanser tedavi yöntemlerini kabul etmemekle birlikte alternatif tedavilerin klasik modern tıp tedavilerini desteklediği ve tamamladığı da iddia edilmektedir.

Kanser tedavisi çeşitleri

Klasik kanser tedavi yöntemleri kendi içinde; cerrahi tedavi, kemoterapi ve radyoterapi şeklinde nitelendirilmektedir.

Cerrahi kanser tedavisi

Kanser hücrelerinin büyüme sebebi DNA hasarıdır. Normalde vücut bu hasarı tamir edebilirken, kanser hücrelerindeki hasarı onaramamaktadır. Kanser genellikle solid dediğimiz kitle formasyonundadır. Lösemi gibi bazı kanserler tümör formunda değildir. Tümörlerin tamamı kanser değildir, bu tümörler çok nadir istisnalar dışında vücutta başka yerlere yayılmazlar (metastaz) ve hayatı tehdit etmezler. Cerrahi Kanser Tedavisinde ana prensip kitlesel formasyondaki kanserli dokunun, cerrahi yöntemlerle çıkarılıp, kanserli bölgenin temizlenmesidir.

Radyoterapi: Işın tedavisi

İyonlaştırıcı radyasyon kullanılarak kanserin tedavisini amaçlar. Kobalt-60’ın yaydığı gamma ışınları yada lineer hızlandırıcılardan elde edilen X ışınları en sık kullanılan iyonlaştırıcı radyasyonlardır. Işın tedavisinin amacı hastalıklı dokuya en yüksek dozu verirken hastalıklı dokuyu çevreleyen sağlam dokuya en az radyasyon vermektir. Işın tedavisinin (röntgen tedavisi) başarısı, ışınım kaynağına ve kötücül urun, ışınımın öldürücü etkisine duyarlılığına bağlıdır. Kötücül lenfomalar, kan kanserleri ve karsinomların çoğunluğu, göreceli olarak, en azından bu tür tedavilerin ilkinde, ışınıma duyarlıdır.

Kemoterapi: Kimyasal ilaç tedavisi

Kötücül urların çoğunda, metastaz yapmaları durumunda, cerrahi tedavi ve çoğunlukla da, ışın tedavisi, iyileşmeyi sağlayamaya çalışmaktadır. Enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi, olanak varsa, hastanın hastalıktan bütünüyle kurtarılması gerekir. Söz konusu kötücül urların çoğunda, tam anlamıyla iyileşme çok ender olmakla birlikte, kimyasal tedavi (kemoterapi de denir) kimyasal maddelerle tedavi, birçok hastada, özellikle çeşitli kanser biçimlerine tutulmuş çocuklarda, etkin yaşam süresini uzatmaya yardımcı olmaktadır.

İlaçlara yanıt veren ilerlemiş kanserler arasında, çocuklarda ivegen lenfositli kan kanseri, bir tür kötücül lenfoma olan Hodgkin hastalığı, Ewing kemik sarkomu ve Villiam böbrek uru sayılabilir. Bütün bu kanserlerde ortak özellik, hızlı büyümedir.

Genellikle, bir kanserin ilaç tedavisine yanıt vermesi, urun büyüyen kesimine, yani herhangi bir zamanda bölünme süreci içinde olan hücrelerin yüzdesine bağlıdır. Hızla büyüyen kanserlerin, büyüyen kesimleri büyüktür; dolayısıyla, kanser tedavisinde kullanılan ilaçların hücre öldürücü (sitosidal) ve hücre bölünmesini durdurucu (sitostatik) etkilerine, hücre topluluğunun büyük bir yüzdesi duyarlıdır.

Alternatif kanser tedavisi

Henüz aşısı geliştirilmemiş kanser tedavisinde klasik modern tıbbın yetersiz kalması hasta ve yakınlarını alternatif kanser tedavi metotlarına yöneltmektedir. Kanser hastalığının tedavisi konusunda birçok alternatif tıp yöntemleri uygulanmaktadır. Bu yöntemler kanser ilaçlarının ve tedavilerinin ham maddesini oluşturan bitkisel ve hayvansal ekstraktlardır. Bu yöntemle kürabıl olarak nitelendirilemeyen birçok kanser tedavisine yardımcı olarak alınan bu ekstraktlar immün sisteminin kuvvetlendirilmesine yardımcı olmaktadır.