Kanser Çeşitleri

Kanser çeşitleri; anormal bir şekilde çoğalan urların davranışlarına bağlı olarak iyi huylu ve kötü huylu olmak üzere iki farklı başlıkta incelenebilir.

Kanser çeşitleri nelerdir?

Anormal bir şekilde çoğalan hücrelerin meydana getirdiği urların iyi huylu (selim urlar) ve kötü huylu (habis urlar) olmak üzere iki farklı çeşidi bulunmaktadır.

Kökenini vücudun değişik yerlerinden ve dokularından alan habis karakterli urların bir bölümüne “kanser”, bir bölümüne de “sarkom” ismi verilmektedir.

Ur türleri

Vücudumuzu oluşturan hücrelerin normalin dışında seyrederek çoğalması sonucu çeşitli urlar oluşmaktadır. Anormal bir şekilde oluşan bu urlar, davranışları nazara alınarak ikiye ayrılırlar; iyi huylu (selim) urlar, kötü huylu (habis) urlardır.

İyi huylu (selim) urlar

İyi huylu urlar normal doku yapısına büyük benzerlik gösterirler ve kökenini aldıkları dokunun karakterini benimserler. Genellikle yavaş büyürler. Oluştukları yerin veya organın çalışma düzenini bozarlar ve çevresinde yer almış dokulara baskı yaparak ağrı verirler ve zararlı olurlar. Ancak, bunların etki dereceleri urların büyüklüğüne göre ve oluştukları yere göre çok değişiklik gösterirler. Genellikle ölüme sebep olmazlar, bazen kendiliklerinden küçülürler. Sonuç olarak, iyi huylu urlar yavaş büyürler, tedavilerinde her zaman ameliyat gerekmez. Çok defa tıbbi tedaviler iyi sonuçlar verir.

Kötü huylu (habis) urlar

Kötü huylu urlarda hücreler iyi huylu urlara göre daha çok çoğalır. Bunlar bölünme çoğalmalarında hiçbir yasa ve kural dinlemezler. Yere dökülen bir kova suyun dağılması gibi çeşitli yönlere yayılırlar. Önlerine gelen organ ve dokuyu tahrip ederler. Habis urlardaki hücrelerin şekilleri ve çapları anormal bir durum alırlar. Özellikle çekirdeklerinde anormal bir büyüme görülür. Habis urların diğer bir benzerlik gösterirler özelliği yavrulamaktır. Buna metastaz yapmak denir. Bulunduğu yerlerden uzak vücudun diğer kısımlarına atlayabilirler. Bu ise şöyle olur; habis urların hücreleri komşudaki kan damarlarını ve lenf yollarını tahrip ederler ve bu hücrelerden bir kaçı kan veya lenf yollarına girerek vücudun başka ve uzak bölgelerine taşınırlar. Yani oturdukları yerlerde çoğalmaya devam ederek, oralarda aynı karakterlerde urlar meydana getirirler. Bu olaya yavrulamak veya metastaz yapmak denir.

Deri, kemik, sinir, kas ve tüm organlar gibi kan yapıcı dokulardan ve vücuttaki bütün dokularda selim ve habis urların çıktığı görülmüştür. Bazı dokuların selim urlarında nadir, habis urlarını çok az rastlanırken, bazı dokuların selim ve habis urlarına daha sık rastlanmaktadır.